ПРИЈЕМ ПРАВАКА

Свечани пријем првака је у понедељак 31.августа у 10:00.